Новини

Колко допълнително получават общинските болници в Смолянско

Monday, 17 June 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Призовавам всички управители на лечебни заведения, които и с това постановление получават средства, да подкрепят финансово медицинските специалисти, защото без тях болнична дейност не би имало

 

Д-р Даниела ДАРИТКОВА

депутат от Смолян

 

 

807 хил. лв. допълнително ще получат общинските болници в Златоград, Мадан и Девин, във връзка с постановление № 33 от 22 февруари на Министерството на здравеопазването. За болницата в Златоград миналата година субсидията за отдалечени и труднодостъпни болници е била на стойност 113 хил. лв., първоначално предвидената за 2019 г. субсидия е била 149 хил. лв., а с постановлението й се отпускат 232 хил. лв. Така общата сума, предвидена за лечебното заведение през настоящата година, става 381 хил. лв. Увеличението в сравнение с 2018 възлиза на 268 хил. лв.

За болницата в Мадан през 2018-та година субсидията е била в размер на 117 хил. лв. Първоначално предвидената за 2019-а сума е била 155 хил. лв. Допълнително с постановление за нея се отпускат 316 хил. лв. и общата й субсидия за настоящата година възлиза на 471 хил. лв. Увеличението в сравнение с миналата година е 354 хил. лв. Субсидията за общинската болница в Девин предната година е била 76 хил. лв. Първоначално заложената за 2019-а е била 103 хил. лв. С постановлението от февруари месец сумата за нея се увеличава със 158 хил. лв. и така общата сума за настоящата година става 261 хил. лв. На практика увеличението за МБАЛ-Девин тази година ще бъде със 185 хил. лв.

Болницата в Смолян е получила субсидия през миналата година на стойност 103 хил. лв. Отделно за спешна помощ са й преведени 405 хил. лв. За спешност тази година са били планирани 456 хил. лв., които с постановлението са увеличени с 85 хил. лв. Общата субсидия, предназначена за МБАЛ-Смолян, през тази година възлиза общо на 644 хил. лв.

Всяко лечебно заведение е с отделен колективен трудов договор. Заплатите не се определят от министъра на здравеопазването, но би следвало директорът, респ. управителят на лечебното заведение, в рамките на ресурса, с който разполага, да осигури повишение на заплатите на медицинските специалисти, за да ги задържи.

В областната болница от началото на тази година заплатите на всички медицински специалисти са били увеличени с 18,52%, а на лекарите – с 20%. Тези пари не отиват накуп в болниците, а ще ги получат за дейност. Лечебните заведения трябва да ги заработят, защото другото е нерегламентирана държавна помощ. Не може на едно търговско дружество просто така държавата да даде едни пари. Те са разпределени по методика за финансиране, примерно за прегледи на спешно болни пациенти и други дейности. Болниците и досега получаваха пари по тази методика, но сега се увеличават. Разпределението им ще е по преценка на управителите. Те не са целеви средства за заплати, защото възнагражденията не се изплащат от Министерството на здравеопазването. Призовавам всички управители на лечебни заведения в рамките на възможностите, които и с това постановление получават средства, наистина да подкрепят финансово медицинските специалисти, които работят при тях, защото без тях болнична дейност не би имало. Това е единственият възможен начин, по който държавата може да им подаде ръка, за да съхранят персонала си, при спазване на всички нормативни правила.

 

(Бр. 6/2019 на „Златоградски вестник”)