Новини

Статистическо: 142 починали, 29 родени в Златоград през 2018-а

Sunday, 05 May 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Макар в родилното отделение на златоградската болница отдавна да не се раждат деца, общината все пак систематизира в своите статистически „книги” родените в други болници бебета на златоградски  семейства.

Единственият проблем е, че и така те си остават малко – през 2018 г. бебета с актове за раждане от Златоград са едва 29.

Не е така обаче са другите актове, онези за смърт, които от години са все по-многобройни, за да стигнат през м. г. 142 бр. за цялата община – 76 в Златоград, 24 в с. Старцево, в с. Ерма река - 16, в с. Долен - 12, в с. Пресока - 4, в селата Аламовци и Цацаровци - по 3, в Страшимир и Кушла – по 2.

Сключените граждански бракове през 2018 са били 65 – в Златоград те са 51, в Старцево са 7, в Долен – 5, в Ерма река – 2 бр.

Само за сравнение нека споменем, че според справката за гражданските събития в общината през предходната 2017 г., регистрираните раждания тогава са били 39, актовете за сключен брак са били 54, а тези за смърт – 138.

 

(Бр. 4/2019 на „Златоградски вестник”)