Новини

Съдебни: Още десетина хиляди съдебни разходи за съседно Неделино

вторник, 30 април 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Община Неделино съвсем скоро беше осъдена да заплати сума, която заедно с разноските надхвърля десет хиляди лева.

Съдебното решение касае договор, който общината е сключила за проектиране на площадите в селата Гърнати и Кочани. Години наред задълженията към проектанта не са изпълнени и най-накрая той се е принудил да предяви иск в съда.

За пореден път прави впечатление, че общинската администрация е некоректна в отношенията си, казва адвокатът на ищците. Вярно е, че задълженията на общината са огромни, което ще затрудни събирането на дължимите суми. Това ще доведе до допълнителни оскъпяващи процедури, а сметката накрая ще се плати от жителите на община Неделино, коментира адвокат Станев, спечелил делата на всички инстанции. И вече е връчил иск за запориране имущество на общината до изплащане на симите.

 

(Бр. 3/2019 на „Златоградски вестник”)