Новини

In memoriam За Васил Пандов

Wednesday, 24 April 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Изминаха 40 тъжни дни без Васил Пандов.

Оставил дълга диря на златоградчанин,патриот и гражданин. Съзнателния си живот отдаде на образователното дело в Златоград и Смолянско, притежавайки високия професионализъм, култура и възпитание, неговите учителски колективи бяха в първите редици на Смолянския район.

Като ценител на стабилното образование и изкуство, изискваше това от всяко училище.

Започна трудовия си път като учител, преминал като директор и гл. специалист на просветата в ОбС-Златоград, от 1955-1992 г. и до пенсионирането му.

Активния му труд бе и на общественото поприще – читалището, художествената самодейност, окръжна училищна колегия, музейно дело в Златоград.

Неговите приятели и колеги, имали възможността да работят и другаруват с Васил Пандов, никога не ще го забравят. Делата му ще живеят в много поколения.

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата му памет!

Ще го помним с добро, защото беше всеотдаен приятел, колега, общественик, прекрасен съпруг и баща. Ще го помним.

От колеги и приятели

 

(Бр. 3/2019 на „Златоградски вестник”)