Новини

Азбука на вярата: За светената вода

Tuesday, 16 April 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Йоан Карамихалев 

 

 

Не е далеч от нас времето, когато властващият тогава “научен” атеизъм се опитваше с помощта на псевдонаучни твърдения да отрече съществуването на Бога и противопоставяше науката на вярата в Бога. Но нека чуем какво е казал един от големите учени на ХХ в. – проф. Роберт Миликан, най-видният авторитет в изследването на космическите лъчи: „Отричането на вярата няма никаква научна основа. И не може да има извинение за противопоставянето на науката на вярата.

 

Хората, които малко знаят от науката, и човеци, които малко разбират от религия, могат да спорят и да се карат. Зрителите си мислят, че спорят науката и вярата. Всъщност обаче имаме сблъскване между два вида невежество”.

Ясно е, че знанието и вярата са две необходими страни на нашето битие. Науката ни учи какъв е животът. Вярата ни казва какъв трябва да бъде животът. Науката ни представя многообразието на живота. Вярата ни посочва неговата стойност. Както науката, така и религията, при правилно разбиране не си пречат, а само се взаимодопълват. Една съвременна наука – вълновата генетика, е обяснила например от научна гледна точка защо светената вода запазва с години своята свежест и притежава целебни свойства. „Ние подробно изучавахме светената вода и непрекъснато и се възхищавахме – споделя в едно интервю бащата на вълновата генетика руският учен Пьотр Гаряев. – При нея се случват неща, непостижими за човешкия ум. Защото простата молекула на водата след освещаването й е  в състояние да образува генетични структури – и то от самосебе си! От молекули на водата, свързани по определен начин, може да се изгради ДНК, вируси, даже и пълно водно копие на човек! Оказва се, че водата може да разпространява информация. А щом е така, то човешката реч може да се “отпечата” в структурата на водата. В отговор на молитвите и песнопенията на свещеника, който извършва водосвета, тя образува структури, подобни на ДНК. Щом пием от тази вода ние се самопрограмираме, защото нашият организъм се състои 70 на сто от вода. Когато е бил кръстен Христос, в този миг водата действително се е преобразила”. На въпроса “защо светената вода трябва да се пие на гладно?”, ученият отговаря: ”Всичко, което ядем, преминава в нашата вътрешна вода. Ако благословената вода се приема след хранене, тя е принудена да губи енергия в борбата си с “мръсната вода” и така се получава затъмнение на информацията, която носи.

Същото важи и за постите. Всички църковни ритуали, според ученият, са програми, насочени към изцеряването на организма от физически болести и духовни недъзи.

В заключение създателят на вълновата генетика призовава постоянно да се молим и по-често да ходим на църква, защото според думите му “молитвата е лекуваща програма, която помага за привеждането на човешкия организъм в хармония, т. е. – телесно и душевно здраве”. А “църквата е единствената структура, която формира нашата духовност”. Не трябва да забравяме обаче, че в основата на всичко стои личната ни вяра в Бога. Ако имаме вярата на кръвотечивата жена, която само се докоснала до дрехата на Спасителя и оздравяла, ние ще можем да се надяваме, че Бог ще удовлетвори молитвите ни. Но нека първо да Му принесем своето покаяние и смирение, за да отворим път на Божията благодат.

 

(Бр.3/2019 на „Златоградски вестник”)