Новини

ОТКРОВЕНИЕ

Friday, 22 March 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Пеньо ПЕНЕВ

 

...

 

...Кой ще чуе? Защо да говоря?

За вас чужда е мойта тъга...

Но ще чакам врата да отворят.

Докога... Докога... Докога?

 

Като друмник бездомен в умора

спирам тук, път изходил голям.

Отворете ми, милички хора!

Аз съм сам! Аз съм сам! Аз съм сам!

 

(Бр.1/2019 на "Златоградски вестник")