Новини

Приписки: Ново представително проучване на въздуха в града искаме от РИОСВ

сряда, 20 март 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Г-жо Гаджева!

През месец февруари 2018 г., с Ваше съдействие в Златоград беше на проверка за чистотата на въздуха специализирана кола на ИА за ИАОС-София.

Както знаете, резултатите от тази 24-часова проверка, макар да се определят като „непредставителни”, са доста обезпокоителни. Те могат да бъдат проследени в наша публикация със заглавие „Според Агенцията за чистотата на въздуха, в Златоград „закусваме” и „вечеряме” яко с фини прахови частици” - https://www.zlatograd.com/bg/news/archive/2018/05/03/3040/ - има се предвид опасното завишение на замърсяването в сутрешните и вечерни часове на денонощието.

Силният обществен отзвук и повишеното внимание към този проблем ме кара отново да се обърна към Вас, с молба още веднъж да ни съдействате за проверка на въздуха, който дишаме в Златоград, този път – за едно представително проучване на проблема.

Това е особено важно, тъй като въпреки многократните ни призиви към ръководството на общината чрез цяла поредица публикации, то не се трогва особено и Златоград, въпраки тревожните данни за замърсяемост, все още не е включен като град за редовно наблюдение за чистотата на въздуха в него.

Нека към основното изследване на ФПЧ се включи отново състояние на обща запрашаемост, серни и азотни съдържания и др., по преценка на компетентния орган, като по възможност проверката да се осъществи през месеците януари, февруари или март.

 

С уважение:

(Е. Ушев, гл. редактор на

„Златоградски вестник”)

 

П. С. Г-жа Екатерина Гаджева отново удържа на думата си, защото специализираната кола от екологичната пловдивска инспекция, както и миналата година, наистина замерваше въздуха от градския площад на 21 и 22 януари т. г.

Резултатите от изследванията ще представим на златоградчани в следващия брой.

 

(Бр. 1/2019 на „Златоградски вестник”)