Новини

В областта правят опит за реанимиране на професионалното обучение в училищата

Friday, 15 March 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Представители на бизнеса в областта участваха в дискусия за развитието на професионалното образование по инициатива на областната администрация.

Целта на срещата бе да се търсят пътищата за обвързване на образователната система с нуждите на бизнеса и пазара на труда в региона, а с това - отваряне към бизнеса и предлагане на по-голям избор за учениците.

Съгласно закона за образованието се предвиждат паралелки, в които се обучават ученици в две отделни професионални направления. Според началника на РУО-Смолян, в новите планове на МОН е заложено чуждоезиково обучение и в професионалните паралелки, за да не бъдат ощетявани децата с професионална насоченост от чуждоезикова подготовка.

Семерджиева призовава предприятията и тази година да отворят вратите си за учениците от седми клас, които организирано от училищата да посетят работните места, което ще им помогне при избора на професионално обучение.

Основно предизвикателство за област Смолян са тревожните демографски тенденции броят на учениците да намалява. Завършващите седми клас в област Смолян за настоящата година са 768 ученика, при 801 през миналата.

Политиката на Областния управител ще е насочена към приоритетно развитие на професионалното образование, което да отговаря на търсенето на пазара на труда и нуждите на бизнеса в региона.

Следващата подобна среща е насрочена за 7 февруари т. г., а след нея ще бъде предложен план за утвърждаване от Министъра.

 

(Бр. 1/2019 на „Златоградски вестник”)