Новини

Актуално: Да очакваме ли още данъчни „тесли”, г-н кмете?

Tuesday, 12 March 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Общинския съвет-Златоград, по искане на кмета на общината, трябва гласува промени в наредбата за определяне на местните данъци. Основните промени са свързани с данъка за превозните средства. И така причината, поради която преди месец протестираха маса от хората в страната, днес е на път да стане първо в Златоград.

 

На заседание на постоянните комисии служител от администрацията убеждаваше общинските съветници, че повишението е минимално и незначително. Оказа се, че не е точно така! При поискана от мен справка за автомобил на шестнадесет години - 66 kW, дизел, с две думи - масов сред хората автомобил, повишението е с 83%... Смел ход от страна на кмета в годината на избори!

В началото на миналата година значително се повишиха таксите и услугите в община Златоград. Тази година данък МПС. И ако продължава така, за догодина ще очакваме и нова "тесла". За сравнение - в община Чепеларе общинския съвет е отхвърлил искането на кмета им за повишаване на данъка и така са запазили старите ставки.

В Мадан, Девин и Неделино не са постъпвали докладни за изменение на данък МПС, което означава, че и там няма да има повишение, защото промените трябва да се приемат много скоро. Явно само ние сме първенците...

И още нещо! На обсъждането на проектобюджета за 2019 г. кметът съобщи пред всички, че заплатите на кмета и председателя на ОбС няма да се повишават.

Ето ви обаче акцент от проекта - предвижда се увеличение бюджета на ОбС, т. е. разходите на общинските съветници, с...25 хил. лв. Тъй като има ново ПМС за увеличение заплатите на кметовете до нивото на министерските, ако кметът на общината Янчев, примерно, се готви за нова заплата от около 4500 лв., а председателката на ОбС, която по решение на съветниците взема 90% от заплатата на кмета, сами изчислете колко ще получава тя за подготовка на едно заседание в месеца... Та затова сега й завишават бюджета с 25 хиляди лева повече. Иначе за какво? Нима ОбС ще има нужда от повече хартия или повече кламери, или повече минерална вода?!

 

Емил Хумчев

общински съветник

 

(Бр. 1/2019 на „Златоградски вестник”)