Новини

Общински: Златоград с отличие за енергийна ефективност

четвъртък, 21 февруари 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Община Златоград бе отличена с второ място в лига „Биомаса” на XIII-та Национална конференция „Интелигентни градове и региони – интегрирано енергийно управление...“, организирана от Асоциацията на българските енергийни агенции.

Отличието е за модернизация на отоплителна система и котелни съоръжения в общински сгради с обща инсталирана мощност 1710 kW. Според кметът Мирослав Янчев, стремежът ни е бил намаляване на вредните фини прахови частици във въздуха, особено през зимния отоплителен сезон. Златоград е реализирал енергоефективни мерки, водещи до намаляване на вредните емисии в атмосферата. Удължен е животът на 27 сгради в общината, с което е подобрена и архитектурната градска среда, смята той. Изпълнена е външна топлоизолация на стени, подмяна на дограма, хидроизолация на покриви, реконструкция на котелните стопанства, както и са внедрени отоплителни инсталации на биомаса. Модернизацията на отоплителната система в пет общински сгради води до икономия на средства в приблизителен размер от 143 хил. лв. годишно, равняващо се на 698 000 KWh спестена енергия и 442 тона CO2 по-малко в атмосферата.

 

(Бр. 21/2018 на „Златоградски вестник”)