Новини

Мащабни ремонти на улиците в общината

вторник, 19 февруари 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Ще продължат и през идната 2019 година

 

След завършване с подмяната на водопроводните и канализационни мрежи, благоустрояването на уличната мрежа в Златоград продължи с полагане на трайна настилка, което ще бъде завършено до края на декември.

Ремонтите обхващат следните улици в общината: • В Златоград – ул. „Кан Аспарух”, ул. „Горски пътник”, ул. „Диана”, ул. „Връх Костадин”, ул. „Бяло море”, ул. „Яков Змейкович”, ул.”Здравец” и ул. „Ерма”; • В с.Старцево – ул. „Белите камъни”; • В с. Долен – ул. „Младост”; През следващата 2019 г. ще се реализира проект по реконструкция и рехабилитация на улици в Златоград и с. Старцево. Включени са общо 17 улици от Златоград и Старцево, за трайно подобряване на състоянието им, включително настилка и тротоари. Включените улици са: • В с. Старцево - ул. „Васил Левски”, ул. „Делю Войвода”, ул. „Европа”, ул. „Пеньо Пенев”; • В Златоград - ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Бор”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Акация”, ул. „Виктор Юго”, ул. „Плиска”, ул. „Клокотница”, ул. „Рила”, ул. „Миньорска”, ул. „Албена”, ул. „Рожен”, ул. „Първи май”, ул. „Пейо Яворов”.

 

(Бр. 21/2018 на „Златоградски вестник”)