Новини

Възможност: До 600 хил. евро дават за малки и средни предприятия

Thursday, 14 February 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На петата среща на Съвместния комитет за наблюдение на програмата за сътрудничество Гърция-България-2014-2020 бе разгледан напредъка на проектите, изпълнявани в двете страни, като особено внимание бе отделено и на  изграждането на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ и пътните връзки към него. Одобриха се условията за набиране на проекти за малки и средни предприятия, които да развият своя капацитет в трансграничния регион и така да допринесат за икономическия растеж и заетост. Общата стойност за поканата е 10 милиона евро, като предприятията ще могат да получат финансиране в размер до 100 хил. евро за всяко. Съфинансирането от страна на бенефициентите е 35 %, а максималната стойност на всеки проект може да бъде до 600 хил. евро.

„Подобни проекти за първи път ще получат финансиране и аз се радвам, че двете страни успяха да постигнат съгласие за условията на кандидатстване!“, коментира областният управител Недялко Славов, който участва в срещата от българска страна.

 

(Бр. 21/2018 на „Златоградски вестник”)