Новини

10 млн. евро помощ получават малки и средни погранични фирми между България и Гърция

Wednesday, 13 February 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Десет милиона евро за развитие на малките и средните предприятия в граничния регион между България и Гърция ще бъдат отпуснати по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г., съобщават от Областната управа в Смолян.

 

Мярката бе одобрена в началото на декември в рамките на Петото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Ксанти, Гърция. Форумът бе председателстван от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и заместник-министъра на икономическото развитие на Гърция Статис Янакидис. В него участваха областни управители, кметове, представители на бизнеса, неправителствения сектор и образователни структури от двете страни на границата. Около 80 от малките и средни погранични предприятия в двете страни ще могат да се възползват от финансовата помощ по приоритетната ос "Конкурентен и иновативен трансграничен регион", с която ще се даде тласък на развитието и допълнителни възможности за инвестиции в трансграничния регион, каза зам.-министър Николова. 30 на сто от средствата ще бъдат насочени изцяло към новосъздадени предприятия, а мярката ще бъде отворена още този месец.

„Подкрепата, която предоставяме, има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса в трансграничния регион, стимулирайки неговия ръст и способност да разшири икономическите си дейности към нови пазари и продукти", каза Николова.

Фирмите ще могат да подобрят работната си среда, да повишават конкурентоспособността си чрез закупуване на нови машини и оборудване, да създават нови продукти и да ги позиционират по-добре на пазарите. Максималната стойност на всеки проект ще е 600 хил. евро, като 65% ще е безвъзмездната субсидия, а 35% ще е собствен принос на кандидатите.

Ще се финансират проекти в областта на производство на хранителни продукти, тъкани, фирми за компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти/изделия, производство на строителни материали, производства, допринасящи за постигане на кръгова икономика – събиране и рециклиране на материали, предприятия с насоченост към развитието на изделия в областта на туризма и спорта. Обектите за търговия на едро ще бъдат считани за допустими само в случаите, когато са свързани с дадена производствена дейност. Фокус в одобрената възможност за финансиране ще бъде директната подкрепа на малките и средните предприятия, свързани с производствена дейност.

 

Със средствата фирмите ще могат да извършат дребномащабно строителство – изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване, закупуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноу-хау, патенти и авторски права, разходи за персонал и др. Максималната продължителност на проектите ще е 3 години. Срокът за кандидатстване ще е до края на месец март 2019 г.

 

(Бр. 21/2018 на „Златоградски вестник")