Новини

Близо 1.1 млн. лв. бонус получаваме с ПМС, за улични ремонти в общината

Tuesday, 12 February 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Това стана с Постановление на Министерски съвет от 19 декември 2018 г., съгласно което за инфраструктурни проекти в областта ни се отпускат допълнително средства в размер на 9 893 500 лв. За община Златоград средствата са в размер на 1 093 500 лв.

От тях за подмяна на част от уличната водопроводна мрежа в Златоград и с. Старцево са 355 557 лв., за изграждане на канализационната мрежа на ул. „Виктор Юго“ – 93 хил. лв., за благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в село Долен – 344 943 лв.

300 хил. лв. ще се инвестират за благоустрояване на гробищен парк в село Старцево.

За община Борино се дават 750 хил. лв., на община Мадан - 1 200 хил. лв., за община Неделино сумата е половин милион лева за изграждане, реконструкция и модернизация на улици и общинска пътна мрежа.

Община Рудозем ще получи 720 хил. лв., а най-много са заделени за община Смолян –  2 380 хил. лв. заремонт на стадион, улици, временен кучешки приют.

Според постановлението, на община Баните се дават също половин милон, за община Девин - 1 800 хил. лв. и за община Доспат - 950 хил. лв.

 

(Бр. 21/2018 на „Златоградски вестник”)