Новини

Решението за „новия път на водата” от Ерморечието

вторник, 05 февруари 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Да припомним едно решение на ОбС, взето с пълно единодушие на съветниците от края на месец септември т. г. – според него, възлага се на кмета на община да изработи технико-икономически анализ за интегрирано използване на термо-минералните води, „натрупани” в геотермалната система Ерма река-Елидже, включително и допълнителни проучвания и обследвания, свързани с анализни варианти за оползотворяване на водата за топлоснабдяване и балнеология. Техническото задание на възложителя на тази услуга, ще му струва до 30 000 лв.

Ще припомним още, че по този „нов път” към въпросните води общината тръгва след поне десетилетие словоблудства за досегашния твърд стремеж на кмета към отопляване на осем общински сгради по проект за над 18 млн. лв., както и анатемосването на всеки, позволил си да се усъмни в този глупав експеримент, както и сериозна омраза и сръдня към всеки, предлагащ по-нормален, а значи – и по-евтин вариант по оползотворяването й.

Разликата сега е, че докато извървим и „новия” път със съответните нови процедури, ще продължим да се тровим с фини прахови частици от „новото трасе” на кмета, което ни ги стоварва щедро и с тонове в самия център на градчето ни.

За разлика, да речем, от Смолян, Кърджали, Чепеларе и др., които строят своите околовръстни пътища и връзки за отвеждане на мръсните потоци от газове и масла. А също така масово минават на екологични печки и отопление на газово гориво, тъй като кметовете им са защитили полезни европроекти, щадящи семейните бюджети на гражданите...

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)