Новини

Общински: Ремонтират се улици с 2 млн. лв.

Wednesday, 30 January 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След сигуряване на безвъзмездната финансова помощ земеделското министерство, започна реконструкция и рехабилитация на улици, съоръжения и принадлежностите към тях в Златоград и с. Старцево. Проектът включва общо 17 улици от града и село Старцево, по които ще бъдат извършени ремонти за подобряване на състоянието на настилката и тротоарите. Включените улици са „Васил Левски”, „Делю войвода”, „Европа” и „Пеньо Пенев” в Старцево, както и „Ангел Кънчев”, „Бор”, „Хр. Ботев”, „Акация”, „В. Юго”, „Плиска”, „Клокотница”, „Рила”, „Миньорска”, „Албена”, „Рожен”, „Първи май” и „Пейо Яворов” в Златоград. Бюджет на ремонтите е 1 648 967 лв. без ДДС.

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)