Новини

Училищата ни с рекорден спад на първокласници

Tuesday, 29 January 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Петте училища в общината започнаха новата учебна година със 77 първокласници Въпреки тревожния процес на намаляване броя на децата и учениците в общината, условията за обучение и труд в училищата и детските градини са добри, а за нормалното протичане на учебния процес се осигурява транспорт на 102 деца от с. Старцево, с. Долен, с. Ерма река и с. Аламовци.  

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)