Новини

Получавате средства за компенсиране от щети

Tuesday, 29 January 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От 15 октомври 2018 г. започна прием по схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

На 31 октомври 2018 г. приключва приемът по схема. Срокът за подаване на заявленията е от 15 октомври до 31 октомври, а срокът за изплащане на средствата - 7 декември 2018 г.

 

(Бр. 20/2018 на „Златоградски вестник”)