Новини

ТУТРАКАН

Saturday, 05 January 2019 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кирил ХРИСТОВ

 

Яви се вождът гневен и им рече:

„Смажете ги!" - Одежди късат в дан

на бурен гняв - и всеки се завтече

със вик безпаметен към Тутракан!

 

Враг с ураганен огън ги посреща,

но те вървят! Приижда бран след бран,

облива всяка крачка кръв гореща,

но те летят: пред тях е Тутракан!

 

Откъснат от България хайдушки,

притегля ги той кат дивен блян!

И на ножовете на нашите пушки

изгрея славата на Тутракан!

 

И свят до де светува ще се помни,

че влахът е не бит, а смазан, смлян.

Със подвигът най-бърз и най-огромни,

със грабванието на Тутракан!

 

(Бр. 18/2018 на "Златноградски вестник")