Новини

Роботът Финч „проработи” в Златоград

Monday, 31 December 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Зорка ХАДЖИЕВА

 

 

По повод Европейската седмица на програмирането в Златоград се проведе занятие на ученици от ОУ „Васил Левски” с робота Финч - нов робот за обучение по компютърно моделиране и информатика. Роботът е създаден да подпомага децата при първите им стъпки в света на програмирането. Благодарение на  специалистите от  Регионална библиотека в Смолян Й. Вълчева и инж. Г. Жукова, учениците направиха своите начални  стъпки. РБ „Н. Вранчев” в Смолян разполага с пет робота, дарени  от Фондация „Глобални библиотеки-България” и Посолството на САЩ в България.

Децата бяха запознати с робота Финч и неговите характеристики и така учениците прекараха забавни минути в златоградската библиотека. С помощта на робота се демонстрира как учениците от най-ранна възраст   биха могли да направят своите първи стъпки в програмирането и да придобият дигитални умения, които впоследствие да развиват и обогатяват.

 

...

В библиотеката на ОНЧ "Просвета-1908" в Златоград се проведе практикум на тема Прилагане на Регламент на ЕС за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Заместник-директорът на РБ "Н. Вранчев"-Смолян Йорданка Вълчева запозна библиотекарите от общините Златоград и Неделино с новите изисквания и предостави примерни образци на документи за прилагането на Регламента.

С работната среща, проведена в Златоград, Регионалната библиотека в Смолян поставя началото от практикуми в областта за всички библиотеки, на които работещите в тях да бъдат запознати с новите изисквания, произтичащи от еврорегламента за защита на физическите лица.

 

(Бр. 17/2018 на „Златоградски вестник”)