Новини

Фолклорен еротикон: Курваруване

сряда, 26 декември 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Участниците в този обичай са само мъже-овчари.

Води ги най-старият, наречен „станеник", защото винаги му става.

В нощта срещу Сурва те обикалят домовете, носят геги – символ на мъжкото начало, и пеят обредни песни с различни мотиви, според лицето, на което се изпълняват. Ако домакинята е мома, се пее:

 

„Тебе, моме, ти прилега

да подфанеш наща гега.

Леле, как сме загорели

да ти видим кълки бели!“

 

Ако домакинята е невеста, се пее:

 

„Ой ти, гиздава невесто!

Мъж да те оножда често.

Мигар йощ не си разбрала,

как се свири на кавала?“

 

Случва се и домакинът да е хомосексуалист. Тогава се пее следното:

 

„Домачине гъзовити!

Дупедавецо честити!

Дойдоха ти добри гости,

никой нема да ти прости...”

 

(Из „Фолклорен еротикон”, т. 1,

от проф. Радослав Радев,

изд. „Славена”-Варна, 2014)