Новини

Екологично: Индустрията вече прави материали от отпадъци

Sunday, 23 December 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Според Румен Цонев от КЦМ, за ускоряване на процеса е необходима по-добра комуникация с другите компании и с правителството

 

Иглика ФИЛИПОВА

 

 

Индустрията все по-често използва различни отпадъци, за да ги превръща в материали за производство. Въпреки това има големи резерви и за да се ускори процесът, е необходима по-добра комуникация между отделните компании, както и между бизнеса и правителството. Върху това се съгласиха участниците в панела за кръговата икономика на третия годишен бизнес форум Индустрия 4.0, който се проведе в Пловдив и се организира от "Икономедиа", община Пловдив и "Тракия тех".

 

По примера на природата

 

Кръговата икономика започва в природата - там няма отпадъци. Индустрията може да помогне за развитие на кръговата икономика, тъй като неща, които в миналото са се приемали за отпадъци, днес се преработват от компаниите и се правят полезни материали, посочи Румен Цонев, главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000". По думите му обаче, за това е необходимо компаниите да общуват една с друга и да обменят информация. КЦМ например произвежда полупродукти, които съдържат мед. Те могат да се оползотворяват тук, в България и съседни страни. Трябва да намерим начин да ги превърнем в мед и да ги продаваме като мед, обясни Цонев. Индустрията има нужда и от съдействието на правителството, добави Цонев и даде пример с клинкера, който е отпадък от металургичното производство, но може да се използва за строителство на пътища. В момента обаче това съвсем не е лесно, изисква специално разрешение от екоминистерството, тъй като клинкерът не се смята за материал за пътно строителство.

 

(Бр. 17/2018 на „Златоградски вестник”)