Новини

Темата : И Чепеларе минава на газ през зимата...

Friday, 23 November 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ В Златоград се отказваме от експеримента да отопляваме общински сгради с вода от Ерма река, насочваме се към „балнеология”, мръсния въздух ще продължим да си го дишаме...

 

Ефим УШЕВ

 

 

В един от миналите броеве на вестника давахме сравнителен текст за това как Смолян и Златоград се готвят да чистят крайно замърсения с фини прахови частици въздух в двата града („ЗлатоградVSСмолян – кой как чисти въздуха в своя град”, бр. 9/2018), като данните бяха „много на малко” в полза на Смолян. Защото те се готвят (и процеса е много напраднал) да сменят кюмбетата с кюмюр и дърва с отоплителна система на газ, при това безплатно за хората.

 

А ние – чакама „Годо”, т. е. водата от Ерморечието, за да си отоплим осем общински сгради...с 16 млн. лв. бюджетни пари. Освен това – санираме блоковете си, но ще продължим да палим кюмбетата с кюмюр и дърва и ще продължим да дишаме пушеците си... За да продължим да се тровим и да се срещаме все по-често в болницата... За сметка на това – продължаваме да сечем малкото си останали дървета, продължаваме да бетонираме и малкото останали зелени площи, правим и паркинги от тях...

 

И сега - от съобщение

на Министерството

на енергетиката

 

този месец, става ясно, че клиентите на газоразпределителна фирма в Чепеларе ще получат безвъзмездна помощ за газификация до 1200 евро. Управителят на дружество Пламен Павлов е подписал анекс към меморандума за това, по програмата за газификация на жилища. По силата на споразумението допустимите разходи по програмата се увеличават от 20 на 30%. На клиентите в Чепеларе ще се покрива изцяло таксата за присъединяване, като таванът на финансиране достига 1000 eвро на домакинство за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли. Удължава се и срокът на действие на програмата - до м. юни 2020 г. Това са основните промени по програмата, която действа в страната от м. август 2016 г. Това ще даде възможност на по-голям брой домакинства да се възползват от преференциалните условия за битова газификация, каза министър Петкова по време на церемонията за подписване на допълнителните споразумения.

„Си Ен Джи Марица“ има лиценз за доставка на газ на територията на община Чепеларе и Пампорово за 35 години. Проектът „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ“ (DESIREE GAS) е на стойност 10 млн. евро, финансирани от Международния фонд „Козлодуй“. Той има за цел да стимулира битовата газификация, заменяйки отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ. Международен фонд „Козлодуй“ се финансира със средства от Европейския съюз и отделни донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Швейцария.

 

Но това не е всичко – в

докладна на кмета на общината

 

за сесия от 24 юли т. г. вече се иска „актуализация на проектната документация на скъпо струващия проект” за довеждане на ермореченската вода, така че проекта да се изпълнява „поетапно”, като първия етап вече не е отоплението на онези осем общински сгради, за които толкова години се трепахме и не давахме дума да се издума за нещо алтернативно, а се пренасочваме към „балнеология”, а впоследствие – „за отопление и други бизнес инициативи”...  Т. е. – досега било каквото било, започваме отначало. За целта, казва кметът, ще трябва да искаме намаление на дебита вода – от 27 на 10 л/сек., промяна на техническите характеристики на топлопровода, за, внимание!, „...в търсене на икономично и ефективно решение за скорошна реализация на основния приоритет на общината...”

И трябва, ни повече, ни по-малко – „изготвяне на ново техническо задание”, съобразено с новото решение. Което, разбира се, няма да е безплатно, а ще изхарчим още едни 27 500 лв. от общинския бюджет. Както се казва – за кой ли път по нов път! Значи досега лъготехме, лъготехме и уверявахме, че това е единствено възможния проект, а всеки, казал нещо друго, биваше заклеймяван и охулван, а сега изведнъж „помъдряхме” и казваме нещо като „Я сега да опитаме нещо друго, че май се объркахме...”

 

Затова ще си позволим да повторим съвета, който дадохме безплатно на общината в посочения по-горе брой на ЗВ: „Спешно вземайте проекта на Смолян за газификация и на Златоград и изоставяйте всякакви мераци за нови безсмислици, докато не сме се издушили и изпоразболяли от мръсотията, която ни докарахте с финопраховото си централно трасе...” Този съвет още е актуален. И ще се засилва все повече с времето, докато се лутаме и не слушаме нищо и никого, определяйки ги най-често за „врагове”.

 

(Бр. 14/2018 на „Златоградски вестник”)