Новини

Архивите: Строителният бранш в Смолянско – агентите на ДС

Thursday, 22 November 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От проверката на Комисията по досиетата в строителния бранш, извършена преди около месец, става ясно, че 140 души са били агенти на комунистическите репресивни служби, участвали на ръководни длъжности в държавни дружества с 50 или над 50% държавно участие.

 

Сред тях са няколко души от Смолянска област, а от Златоград секретен сътрудник на ДС е бил

 

Стефан Запрянов,

 

вербуван и регистриран като такъв от оперативен работник Вълчо Пеев от ДС-Кърджали. Запрянов е бил съдържател на явочна квартира с псевдоним „Злато”, става ясно от предоставените на Комисията документи за принадлежност към органите – регистрационен дневник, картони образец 4 – четири броя, протокол с регистрационен номер от 20 март 1990 г., с който се предлага да бъдат унищожени материалите на аг. „Злато”, който е снет от оперативен отчет още през 1973 г.

Ст. Запрянов е проверен от Комисията като член на Съвета на директорите на „Кремиковски строител” ЕАД-София в периода 1996-1997 г.

В решението на Комисията по досиетата от 29 май т. г. като агенти на ДС от област Смолян са осветени още:

 

. Феликс Кабадозов от Смолян, действал с псевдоним „Бор”, проверен като управител на „Хидро” ЕООД-Девин;

. Радан Чолаков от с. Богутево, действал с псеводним „Верея”, управлявал „Марса” ЕООД-Хасково;

. Манол Каврошилов от с. Гела, действал с псеводним „Простор”, ген. Директор на „Перелик” ЕАД-Смолян;

. Веско Тютюнев от с. Забърдо, с псевдоним „Милко”, управител на „Виастрой инженеринг” ЕООД-Смолян.

 

(Бр. 14/2018 на „Златоградски вестник”)