Новини

И възрастта си има своя вкус...

Saturday, 03 November 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Андрей ГЕРМАНОВ

 

...

 

...И възрастта си има своя вкус.

Там, гдето бавно гасне светлината,

върху ръба на вечния съюз

на синьото небе и на земята.

 

 

А ако пък внезапен женски смях

кръвта в гърдите ми разтупа лудо,

аз няма да го имам като грях -

ще го приема просто като чудо.

 

 

(Бр. 13/2018 на „Златоградски вестник”)