Новини

Страници от историята: 3. Имена и занятие у даръдерци от втората половина на XVI в.

Thursday, 25 October 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Данни за населението в Златоградско от 1569-70 г. – Конджилови и Домбови са сред най-старите местни фамилии...

 

Георги МИТРИНОВ

 

 

Последната част от изследването на доц. Митринов по превода от османските архиви, направен от македонския проф. Стояновски, оставяме за имената и фамилиите в тогавашния Златоград, някои от които и до днес съществуват в града. Тези данни са богат извор за старата история на района ни, за поминъка на населението и за старите родови корени на местните хора.

 

От тях научаваме за най стария известен имам на Златоград: Хусеин Кунджи, родоначалник вероятно или клонка от известния златоградски род Конджилови. Научаваме и за един неизвестен златоградски свещеник - Папа Стасино, което означава, че в Златоград сме имали църква 265 г. преди построяването на сегашната Стара църква „Успение Богородично” (1834).

От списъка с имената на тогавашното християнско население пък виждаме и корена на някои златоградски местности, известни и до днес - напрпимер Диманово от Диман, Тодоров път - от Тодор, Радойньово - от Рад, Радин; Стемире - от Стамир, Маркови поляни - от тогавашния Марко и т. н. Може би съвременните фамилии Печеви или Пачилови идват от записаната в документа фамилия Печияре, Чойневи пък - от Димо Чойма, Хаджигеоргиеви - от често повтарящото се име Йорги /Георги/.

Сред  християнските имена срещаме и Думбо Йорги - предшественикът на златоградската фамилия Домбови, която се среща и в Дельовата песен като „Домбовци”. Т. е. представители на тази фамилия участват в четите на Дельо войвода, когато тя все още не е приела новата религия на османците.

Данъчният опис от въпросния преведен документ пък дава информация за животновъдството тогава в златоградско. Най големи постъпления идват от дребните преживни /овце и кози/ - 3500 акчета. Интерес предизвиква данъкът за отглеждане на свине, наричан ,,Божик” - 120 акчета“. Свинете се колят за Коледа, а тя е наричана още и ,,Божик“. Така е наречен и извора в Малка река - ,,Божек“.

Дава се информация и за земеделските култури, които са се сели тогава в района на Златоград: пшеница, ечемик, ръж, просо, овес, лен, коноп, орехи, развито е пчеларството. Не на последно място има косвена информация за номади юруци, дали имена на местности като ,,Юруцкото“ и махала Юрукови колиби. Така че нека прочетем и тази трета част. ЗВ

 

...

Мюсюлманската общност включва 21 ханета /семейства/ категория чифт и 18 – категория бенак. Мюсюлманите, които не са женени, са 17. Общността има имам - Хусеин Кунджи. Трима мюсюлмани са мюсюлмани първо поколение: Курд Абдулах, Мустафа Абдулах, Али Абдулах.

Християнската общност пък включва 70 семейства и 45 неженени християни. Тя има свой свещеник - Папа Стасино. Някои антропоними включват данни за упражнявана професия - Русин чобан, Петко чобан, Димитри дръндар, Никола воденичар, Гьоре воденичар, Рад чобан, Никола чобан.

Списък на християнското население на селището Дарла Дереси, с друго име Садък Дереси:

Папа Стасино, Тодор Димо, Стойко Тодор, ЙоргиДимо, Марко Димо, Мартин Димо, Тодор Коста, Диман Панко /Янко/, Пейо Димо, Димо Пейо, Тимур Йорги, Бехадир Стайо, Димитри Рейхан /Вълчан/, Петко Рейхан, Димо Рейхан, Стоян Керана, Стойо Велчо, Кирило Велчо, Русин чобан, Никола Русин, Михо Пейо, Вълчо Пейо, Стоян Ангел, Русин Вълчан, Стойо Коста, Димитри Тодор, Димитри Кръсте, Йорги Рад, Йорги Йорги, Маври Стоян, Тодор Димитри, Печияре Влайко, Влайко Печияре, Манол Печияре, Радин Печияре, Нестор Стойо, Йорги Райко, Стефчо Дума, Велчо Дума /Дука/, Стойо Тодор, Марче Станко, Димитри Йорги, Димитри Рад, Велчо Петко, Рад Пройко, Стоян Пройко, Коно Горян, Павел Влайко, Маври Дука, Велко Йорги, Стоян Рало, Нове Пейо, Велчо Грузо, Мавроди Добре, Кирило Мавроди, Димо Чома, Стоян Димо, Петко Дука, Петко чобан, Никола Прокло, Кючук Дума, Михо Дума, Велчо Тодор, Йорги Радослав, Марко Радослав, Стайо Радослав, Тодор Радослав, Пейо Радослав, Йорги Тодор, Никола Кирило, Добре Кирило, Димитри дръндар, Никола воденичар, Гьоре воденичар, Доган Паин, Тодор Паин, Рад Йорги, Рад чобан, Никола Йорги, Димитри Йорги, Стеве Драгош, Тодор Браян, Радослав Йорги, Думбо Йорги, Йорги Стамир, Стоян Илбен, Грузо Арго, Столо Радин, Никола чобан, Петко Киро.

 

Приход:

Данък за земя 31чифта, сума – 682 акчета;

Данък за земя 23 бенак, сума - 276 акчета;

Данък 17 неженени – 102;

Испендж 70 семейства и 45 неженени – 2875;

Пшеница 24 киле - 240, ечемик 12 киле - 48, ръж 68 киле - 272, просо - 82 киле - 382, овес 10 киле – 30;

Юшур от орехи – 32;

Юшур от пчелни кошери – 100;

Данък за 4 воденици – 60;

Данък за дребен рогат добитък /овце и кози/ - 3500;

Юшур от ливада – 100;

Приход от данък бадж за дребен рогат добитък – 120;

Данък за трева – 10;

Такса за внесено вино – 150;

Данък за лен и коноп – 194;

Данък за жълъди – 60;

Данък за лятна кошара за овце – 105;

Данък за свине Божик – 120;

Ниабет, такса за венчавка, такса полски пазачи за тапия за земя – 500;

Джемаат на юруци и ямаци, които дават по 12 акчета данък за чифт /данък за земя/.

 

Общо – 9900.

----------

  • Чифт е земята от 65 до 150 декара, обработвани с два вола, в зависимост от качеството на почвата; 1 бенак пък се казва за онзи, който притежава половин или по-малко чифта земя.

(Бр. 12/2018 на „Златоградски вестник”)