Новини

Архивите: Съветници от Златоград и Неделино – тайни агенти на ДС

сряда, 24 октомври 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Още един общински съветник в Златоград до 1990 г. бе изнесен от Комисията по досиетата като агент на комунистическата държавна сигурност – това е Николай Драгомиров Тодоров, който е действал като съдържател на явочна квартира с псеводним „Мадан”.

 

Драгомиров е роден през 1938 г.

 

в сл Бегуновци, Пернишко, вербуван за агент и ръководен от оперативен работнис Анастас Вълчев през 1979 г. Сътрудничеството като секретен сътрудник Драгомиров е осъществявал към ОУ на МВР в Пловдив-ДС, „по линия на ВГУ”. Документите, с които е установена принадлежността му към органите, са регистрационен дневник, картон образец 6, писмо с вх. № 1949/1990 г. за унищожаване с протокол делото на агента „Мадан”.

 

Пламен Асенов Хаджиев от Неделино

 

пък е бил секретен сътрудник резидент на ДС с псевдоним „Недин”. Хаджиев е роден през 1936 г. и е вербуван и ръководен от кап. Стоян Христов през 1982 г., заедно с оперативните работници Христо Стоянов и Петър Дачев. И за него има налични документи от ръководилите го служители на ДС и регистрационна бланка, съдържащи се в личното му дело, регистрационен дневник и картони образец 4 и 6 – пет броя. Снет е от действащ оперативен отчет през 1990 – годината, до която е бил общински съветник и секретар на ИК. По-късно, в периода 1991-1995, Хаджиев отново е общински съветник в Неделино.

 

(Бр. 12/2018 на „Златоградски вестник”)