Новини

Памет: Още нещо отпреди 105 години

Wednesday, 17 October 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„...При започването на Междусъюзническата война (16 юни ст. ст. 1913 г.), българското население в Тиквешко, предвождано от организираните чети, грабна оръжието и изгони сръбската власт, установи временно управление и зачака настъпващите български войски. Но обратът във военните събития доведе обратно сръбските войски, които с огън и меч наложиха отново своята власт върху хекатомбата от 331 кървави жертви на българите в Неготинско и 136 в Кавадарско (Тиквешията).

Оттогава е останала и се пее и до днес следната народна песен:

 

...Бразда бразди Сайма,

вода мами,

ке си вади Сайма

росно цвеке.

Росно цвеке, Сайма,

ран босильок,

ке си кичи Сайма войниците,

войниците, Сайма – бугарските.

 

Забележително е, че песента е съчинена от тиквешките българи помаци. Името Сайма е мохамеданско...”

 

(Коста Църнушанов,

„Македонизмът и съпротивата

на Македония срещу него”)

 

(Бр. 12/2018 на „Златоградски вестник”)