Новини

За улеснение в туризма: Отпадат 19 вида документи

петък, 12 октомври 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Туристическият бранш ще бъде улеснен с отпадането на общо 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на Министерството на туризма.

Това става, след като Народното събрание прие на второ четете Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Важна част от одобрените промени е и тази в Европейската директива за пакетните пътувания - ще се модернизира и разшири обхвата на защита на туристите, с въвеждането на по-сериозни гаранции в защита на потребителите. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на други, след предизвестие на организатора и в разумен срок преди началото му. Предвижда се също задължение за възстановяването на платените суми на пътуващ, без необосновано забавяне в случаи, когато туристическите услуги или част от туристически пакет или туристически услуги не са били предоставени, в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца и туроператора.

 

(Бр. 12/2018 на „Златоградски вестник4(