Новини

Изява чрез цветна фантазия

Thursday, 04 October 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Зорка Хаджиева

 

В библиотеката беше открито „Забавно лято”  на Творческа работилница „Усмивка”, създадена за лятна групова работа с деца, организирана от Център за обществена подкрепа, в партньорство с ОНЧ ”Просвета-1908” в Златоград.

Първото занятие на участниците беше посветено на изработване на пано от салфетки и слънце. Децата влагат труд, усет и фантазия към цветовете.

Библиотеката два дни седмично ще става територия за изява, творчество и  усвояване на различни техники. Интересът им е голям, защото така се забавляват, изявяват се и пълноценно осмислят свободното си време.

 

(Бр. 11/2018 на „Златоградски вестник”)