Новини

Учители по математика и ученици събра на лекция проф. д-р Ковачев

Tuesday, 02 October 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Професорът по икономика и златоградчанин Асен Ковачев събра на своя лекция в зала „Европа” на СУ „Антим Първи”, учители по математика от златоградските училища, за да ги запознае със своя предстояща публикация в научното списание „Икономическа мисъл”, разглеждаща връзката математика-икономика-преподаване.

 

Според Ковачев това е неговият научен принос във фундаменталната наука – алгоритъм за балансиране на продуктово-ресурсните взаимоотношения при разработване на управленските решения в развитието на икономическите системи.

Алгоритъмът е RPSD: преструктуриране-продуктивност-устойчиво развитие, реализиращ се чрез многократно решаване на системи от нелинейни интегративни и диференциални векторни управления. Има математическо доказателство за него с многобройни потвърждения на прогностични решения за развитието на българската икономика.

При поздравлението от страна на директора на гимназията Жечка Хаджийска, тя напомни, че проф. Ковачев е инициатор, основател и пръв преподавател на икономическата паралелка в училището, дала по-късно много студенти и реализирали се в живота икономисти от Злтоград.

Изследването му, с което бяха запознати учителите и което е под печат в посоченото по-горе издание, е със заглавие „Интегративните ефекти – липсващите балансиращи съставки на управленските решения”.

 

(Бр. 11/2018 на „Златоградски вестник”)