Новини

Със засилено внимание за горски пожари, определи Областният

Tuesday, 25 September 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ До 15 номври продължава „мониторингът” за възможността от пожари в региона...

 

 

Областният управител Недялко Славов издаде заповед, с която определи пожароопасния сезон в горските територии в областта - 27. 04. до 15. 11. 2018 г.

Започва топло и сухо за сезона време, усилват се селскостопанските дейности в земеделски земи, съседни на горските територии. А също и ловна и туристическа дейност, а с тях - и повишения риск от възникване на горски пожари на територията на областта.

Изпълнителната агенция и Регионалната дирекция по горите съвместно и поотделно ще осъществяват контрол по противопожарните мерки в горските територии. Борбата с горските пожари ще се осъществява от съответните органи по места, съвместно с горските стопанства и общините, както и със собствениците на терените, гласи заповедта.

 

(Бр. 11/2018 на „Златоградски вестник”)