Новини

Втори информационен ден за своя проект проведе фирмата „Некст Билд“ в Златоград

Friday, 21 September 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 09. 08. 2017 г. фирмата сключва договор по  проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което да доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. Дейностите са съобразени с препоръките от доклада, след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието.

Доставени и въведени в експлоатация са технологична линия за производство на бетонови изделия, която произвежда единични бетонни тухли, коминни тела и бетонни блокчета.    Закупени са:

. Комбиниран багер-товарач JCB 3CX - 2 броя;

. Ротиращ телехендлер MANITOU MRT 2150 + PRIVILEGE  – 2 броя;

. Мотокар HYUNDAI – 1 брой;

. Товарен автомобил MAN, с кранова уредба PALFINGER – 1 брой.

С проекта се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 - система за енергийно управление.

 

Общото финансиране е в размер на 2 057 248.82 лв., от които 30% собствено участие в размер на  607 974.65 лв., а европейско финансиране - 1 231 883 лв. Националното финансиране е в размер на 217 391,12 лв.

 

Целта на проекта:

Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Некст Билд“ ЕООД, чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда и създаване на работни места в Златоград.