Новини

Златоград VS Смолян – кой как чисти въздуха в своя град

Monday, 17 September 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Смолян газифицира общината си за близо 6.5 млн. лв.; кметът Мелемов чисти смолянския въздух и чрез безплатни печки и климатици за хората;

+ Затова пък Златоград още чака 18 млн. лв. за водата от Ерма река, за да отоплява осем общински сгради...

 

Ефим УШЕВ

 

 

На току-що отминалия празник на чевермето в града, използвахме присъствието на смолянския кмет Николай Мелемов, за да го попитаме за мерките, които взема община Смолян за подобряване на въздуха, който дишат хората. Известно е, че всички досегашни проучвания показват, че този родопски град е един от най-замърсените с фини прахови частици в страната.

 

Мелемов каза най-новото засега, а то е, че от общината са защитили проект, според който около четири хиляди домакинства в Смолян ще могат да получат безплатно климатик или котел за пелети, които ще заменят основното им гориво, замърсител на въздуха в града досега - дървата и въглищата. За домакинствата остава задължението да закупят и монтират само съпътстващата уредите системи.

Другият проект, който значително ще изчисти въздухът на Смолян, е спечеленият от фирмата „Райков сервиз“ –

 

за газификацията на града

 

който ще започне първо с блоковете от квартал „Нов център“, понеже там има изградени площадки за компресиран газ. Ангажиментът на фирмата е да доставят газта до границата на имота за отопление, а абонатът поема оттам нататък изграждането на газовата си инстлация в дома. Според анализа на фирмата, нужните вложения от страна на абонатите няма да са много големи, сравнени с това да си купят котел на пелети, например - един котел струва към 1000-2000 лв. за една къща или апартамент, а таксата за присъединяване е не повече от 300-400 лв. Пак според нея, месечното плащане за газ ще е между 100 и 150 лв.

До 2025 г. дружеството предвижда да изгради близо 64 км газопреносна мрежа и съответните съоръжения към клиентите, на стойност близо 6 350 000 лв. През първите пет години е планирано да се реализира 56% от общата инвестиционна програма, а през втория период – 44%. Първият период е до 2020, когато ще се въвежда системата в града Смолян, и вторият е от 2021 г. до 2025 г., когато обект на газифициране ще са селата Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда.

И така - от началото на 2018-а на входовете на жилищни блокове в квартал „Нов център“ в Смолян има съобщения от фирмата, че предстои изграждане на газоразпределителна мрежа. И се приканват се живеещите в тях да се възползват от възможността да потребяват природен газ за битови нужди от следващия отоплителен сезон...

 

А как е при нас?

Ето как е в Златоград

 

След като в града напоследък се санираха десетина жилищни блока, края на април приключи срокът за подаване на обследвания за жилищни сгради, с цел включването им в проект за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност (саниране), чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж”. Хората имаха възможност да се включат в процедурата, при условие, че осигурят актуални обследвания (енергийно и техническо) за сградите си. Така в общината до определения срок са предадени 48 обследвания за многофамилни жилищни сгради от Златоград, съобщиха от администрацията. Сега общината трябва да обяви процедура за изготвяне на инвестиционни проекти за сградите във фаза „Технически проект”, като срокът за подаване на документи е до 27. 08. 2018 г. Едва след това ще стане ясно колко са одобрените са саниране сгради. Досега, за първия етап (енергийно обследване), всеки от кандидатите е платил средно по 1500 лв. Още толкова ще трябва да плати, за да извърши и представи и техническото обследване на къщата си за втория етап.

Сами нека преценим - кое е по-изгодното, а и по-ефективно като решение и сметка, за хората – смолянското или нашето.

 

В Смолян

 

– една част от населението ще се отоплява с безплатни климатици или печки за пелети, другата част от града и съставните села – минават на газ, за което общината ще плати близо 6.5 млн. лв.

 

И в Златоград

 

– санират се блокове и къщи, но отоплението продължава да става на дърва и въглища, при това – една част вече са платили по 1500 лв. за енергийно обследване и предстои да платят още толкова – за техническо обследване.

Което не пречи да бъдем подобаващо залъгвани за предстоящо отопление чрез ермореченската вода, за което искаме от държавата...близо 18 млн. лв., 3 млн. от които вече сме изхарчили за безсмисления нов сондаж в Ерма река. Сондаж, който не успя да захрани дори малкото селско басейнче, за което бая тъпан похлопахме, но така и си остана празно. Защото даже то да се пълни излизало много скъпо...

И така – непълни 6.5 млн. лв. за газификацията на цялата Смолянска община, барабар с кметствата й (плюс безплатни печки за пелети и климатици), срещу 18 млн. лв. за отопляване само на 8 (словом – осем) общински сгради в Златоград!

 

Както се казва –

„Де Киро на кирия”,

господине кмете...

 

Съвет от нас: спешно вземайте проекта на Смолян за газификация и на Златоград и всякакви мераци за безсмислени стадиони и спортни зали си избивайте от главата -докато не сме се издушили и изпоразболяли от мръсотията, която ни докарахте с финопраховото си централно трасе и още по-мръсни многодекарови паркинги.

Защото, нека не забравяме, от специализираното замерване за състоянието на въздуха в Златоград, случило се по изричното настояване на ЗВ пред държавните екологични инстанции, извършено през април т. г., стана ясно, че въздухът в Златоград е многократно по-мръсен и вреден от смолянския. Което даде основание в един от материалите си във вестника да предупредим, че в Златоград „закусваме и вечеряме яко с фини прахови частици”.

Завършваме настоящата реплика с известния родопски анекдот: „Един въздух ни беше останал, та и него ни взехте...”

 

(Бр. 10/2018 на „Златоградски вестник”)