Новини

Н. Вълканов и Р. Георгиева купиха водна централа с фирмата си „Жребчево енерджи”

Thursday, 13 September 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ралица НИКОЛОВА

 

 

Една от най-препродаваните водни централи в България - ВЕЦ "Жребчево", отново смени собствеността си. Купувачът на близо 15-мегватоватовата централа до Нова Загора е новоучредената фирма "Жребчево енержди", в която съдружници с равни дялове са собственикът на "Минстрой холдинг" Николай Вълканов и Румяна Георгиева, която притежава търговеца на електроенергия "Енерджи МТ", се публикува в Търговския регистър. Сделката е станала през май, когато "Жребчево енерджи" е придобила дотогавашния собственик "КИД 2228", която до пролетта се управляваше от бившия депутат от БСП Петър Курумбашев. За стойността на сделката може да се съди от цената 7.5 млн. евро, на която беше продаден активът на предишния му собственик през 2014 г. Георгиева обясни, че една от основните причини за покупката е, че от година и половина нейната фирма "Енерджи МТ" купува изцяло електроенергията от водната централа по свободно договорени цени. По думите й, като търговец на енергия "Енерджи МТ" може най-добре да управлява ВЕЦ-а. Въпреки това тя признава, че сделката е „на ръба на риска”. Причината е, че приходите от централата са несигурни, тъй като зависят от водните запаси, а в същото време съоръженията й са доста остарели. Тази година например централата е работила под 20 дни, заради липсата на вода, коментира още Георгиева.

Нов заем за ВЕЦ-а

Част от сделката е платена с инвестиционен кредит за 2.5 млн. евро, който новият собственик взима от Банка ДСК в началото на август. По думите на Георгиева това е много малка част от сумата, за която е придобита компанията, собственик на ВЕЦ-а, като останалата част са собствени средства на акционерите. Като част от сделката за заема върху активите на дружеството е учреден особен залог, а като съдлъжници са вписани "Минстрой холдинг" и "Кид 2228". Крайният срок за погасяване на кредита е една година – до 1 август 2017 г., с възможност за удължаване. Взетият заем на практика е рефинансирал частично задълженията на ВЕЦ-а към Уникредит Булбанк, която през 2014 г. беше принудена да го продаде заради нередовното изплащане на задълженията от предишния собственик. Именно тогава водната централа беше купена от "КИД 2228" за 7.5 млн. евро. Тези задължения вече са напълно платени, коментира Георгиева.

Въпрос на оцеляване

През 2015 г. "КИД 2228", която е собственик на ВЕЦ "Жребчево", излиза на печалба от 422 хил. лв., при загуба за предходната година от 89 хил. лв., се вижда в публикувания финансов отчет. Задълженията към банки са 14.7 млн. лв. Приходите от продажбата на електричество са изцяло на свободния пазар и са 2.359 млн. лв., което е увеличение от близо 10 пъти спрямо предходната година. Според Георгиева това се дължи на добрите водни запаси през 2015 г. По думите й, тази година приходите на ВЕЦ-а ще са наполовина, тъй като годината не е толкова водна. Резултатът на централата може да се нарече задоволителен, като се има предвид становището на енергийния регулатор от 2014 г., с което титулярът на лицензията за производство на енергия беше променен. Тогава в него се посочваше, че в периода 2014 – 2025 г. ВЕЦ-ът ще реализира загуба от продажбата на електроенергия и ще трябва да оптимизира разходите си по дейността.

Кои са новите

собственици

"Минстрой холдинг" се занимава с широк кръг от дейности, които включват добив, строителство, ремонтни дейности, изграждане на хотелски комплекси, проекти във възобновяеми енергийни източници. В България холдингът и свързани с него компании държат концесиите за повечето оловно-цинкови находища. Румяна Георгиева е едноличен собственик на "Енерджи МТ", която е един от големите търговци на електроенергия с приходи от 121 млн. лв. за 2015 г. Тя беше и председател на асоциацията на търговците на електроенергия в България.

 

(Бр. 10/2018 на „Златоградски вестник”)