Новини

Статистическо: Населението в областта намаляло с 20 хил. души за последните 10 години

Tuesday, 11 September 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Към 31 декември 2017 г. населението на областта е 107 282 души, докато през 2007 г. е било 128 000 души. В сравнение с 2016 г. то е намаляло с 2143 души. Цифрите сочат, че област Смолян се нарежда на второ място с най-голямо намаление на населението в страната, след област Видин. Демографската картина на областта показва, че населението продължава да намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се и броят на умрелите и коефициентът на обща смъртност, обявиха от Териториалното статистическо бюро в Смолян.

 

Пенсионерите в областта, на възраст над 65 години, вече са 24 639, или 23.0% от населението на областта. Най-много се е вдигнала средната възраст на населението в общините Баните (34.7%), Чепеларе (27.3%), Девин (24.5%) и Смолян (23.1%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 18.8%, Рудозем – 19.4% и Мадан – 20.6%. В същото време, към края на миналата година децата до 15 години в региона наброяват 12 349, или едва 11.5% от общия брой. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 13.7%, Доспат – 12.3%, Мадан – 12.2% и Смолян – 12.1%. Най-малко хлапета има в община Баните – 6.3%. Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.7 години през 2007 г. достига 46.6 години в края на 2017 г.

Трудоспособните в региона наброяват 64 437 души, или 60.1% от цялото население и са намалели с 2333 души спрямо предходната година. През 2017 г. в област Смолян са родени 746 родени деца. В сравнение с предходната година, броят на живородените е намалял с 37 деца, сочи още статистиката.

Продължава тенденцията да се увеличават извънбрачните деца. През 2017 г. живородените извънбрачни деца са 504, или 68.0% от всички живородени. Класацията по извънбрачни бебета оглавява Мадан (86.7%), следвани от Чепеларе (75.8%) и Смолян (74.7%), а най-малко извънбрачни новородени има в Борино (31.6%) и Доспат (32.7%). През м. г. обаче в региона са се увелили със 70 сключените бракове, общо за 2017 г. те са 320. С най-много бракове на 1000 души от населението начело излиза община Неделино (4.8%), следвана от Доспат (4.3%) и Борино (4.1%). Най-нисък е коефициентът на брачност в община Баните – 0.7‰. При смъртността Баните отново държи първенство с най-лоши показатели в региона - с 26.5%, следвана от Чепеларе (20.9%), Борино (17.5%) и Девин (17.3%).

По показател смъртност следват общините Рудозем - 12.6%, Доспат – 12.8%, Неделино – 14.8% и Златоград – 14.9%.

 

(Бр. 10/2018 на „Златоградски вестник”)