Новини

П О К А Н А ОТ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД Златоград

Wednesday, 05 September 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

за участие в информационна среща по проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР002–3.001-0118– С01  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

 

На 13.  09. 2018 г. от  16. 00  часа,  в Златоград, бул. „България“ № 1, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOР002–3.001-0118–С01 с бенефициент „Некст Билд“ЕООД,  по проект "Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”, от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието „Некст Билд“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и информация  относно  изпълнението на заложените дейности.

     УПРАВИТЕЛ: Владимир Гюнелиев