Новини

За Буквите

неделя, 02 септември 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Прочее, преди словените нямаха книги, но бидейки езичници,

четяха и гадаеха с черти и резки.

Когато се кръстиха, бяха принудени [да пишат]

словенската реч с римски и с гръцки букви, без устроение.

Но как може да се пише добре с гръцки букви:

Богъ или животъ, или дзьло, или црькы, или ЧAIANНIЕ,

или широта, или iадь, или ждоу, или ЮNOСТЬ,

или iaзыкъ и други тям подобни.

И така беше много години...

 

(Черноризец Храбър)

 

(Бр. 9/2018 на "Златоградски вестник")