Новини

„Горубсо” отчита изпълнен проект за близо 3 млн. лв.

Thursday, 30 August 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На специален информационен ден вчера (30 май), управителите на „Горубсо-Златоград” - Ружа Бодурова и Евгени Михайлов, представиха изпълнението на проект с бенефициент „Родопи Еко Проджект”, съгласно който на дружеството бе предоставена безвъзмездна финансова помощ за внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудните минерални фази.

Проектът е свързан с повишаване на иновационната дейност на фирмата по тема „Мехатроника и чисти технологии” – въвеждането на иновативния процес в производствената дейност се осъществяява чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нови машини в работата на дружеството, на стойност около 3 млн. лв., като челюстна трошачка, двудекова пресевна машина, ветрилообразен разпределител, вибрационно разтоварващо съоръжение, конусна трошачка, металоуловител, металодетектор и др.

По-подробна информация за изпълнението на проекта четете в следващия брой на.

 

(Бр. 9/2018 на „Златоградски вестник”)