Новини

Изнасят занимания на наши ученици в двора

Sunday, 12 August 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както стана ясно от публикация на интернет страницата им, СУ „Антим I” спечели финансиране по проект на ПУДОС - „За чиста околна среда – 2018”. Той ще е на стойност 4956 лв., негови ръководител ще са Ирина Бодурова и Ралица Даскалова и ще стартира през месец май. С проекта се цели разширяване на използваните площи на училищния двор00 чрез озеленяване, облагородяване, тяхната подръжка и обособяване, с наименование „Аула на открито”. Ще се провеждат инициативи с екологична насоченост, ще се създаде зона за отдих и провеждане на учебни занимания на открито, ще се отбелязват училищни празници и тържества.

Предвидени са кампании и инициативи на екологична тематика, чиито наслови са „Мъдри потребители” и „На нас ни пука”- за почистване на класни стаи и промоциране на разделно събиране на отпадъци в училище, конкурс за рисунка „Екопосланици на бъдещето”, акция „Спаси елха от рязане за Коледа” и разпространяването им в обществени институции.

Реализирането на дейностите ще спомогне за приобщаване на учениците, родителите и училищния екип към природата и ще се повиши екологичната култура на всички, казват от ръководството на проекта, който се смята за своеобразно продължение на идеята за „изнасяне” на част от заниманията в училищния двор.

 

(Бр. 8/2018 на „Златоградски вестник”)