Новини

Едномесечна екоакция почисти Златоград

Thursday, 26 July 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Масови кампании за почистване от отпадъци по общинската пътна мрежа, речно корито, дерета и междублокови пространства организира през последния месец общината. Събрани и извозени са над 600 чувала с отпадъци, казват от администрацията и уточняват за ктивното участие на представители на различни институции, частни фирми, както и жители от всички населени места в общината, училища, детски градини и центрове. В резултат на положените усилия са почистени пътна отсечка от изхода на Златоград до язовир Златоград; пътна отсечка от изхода на Златоград до разклона за с. Старцево; пътна отсечка от изхода на Златоград до разклона за с. Долен; прилежащи площи и скатовете, отводнителните канавки на пътна отсечка от изхода на Златоград до ГКПП; Здравна пътека „Бучето”; районът около сградата на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”; междублокови пространства в града; пътна отсечка от центъра на с. Старцево до местността „Белите камъни” и местността „Оловото”; районите около детски градини, училища и обществени институции.

Бяха почистени нерегламентирани сметища на територията на селата Старцево, Долен, Ерма река, Страшимир, Аламовци, Пресока, Цацаровци и Кушла. Тези дейности бяха подпомогнати от дарителите „Строител”, „Съни Маркет”, „Бултекс”, „Белотекс-95” и Аптека „Елвира”, които осигуриха консумативи за кампанията – чували и ръкавици, казват от администрацията.

 

(Бр. 7/2018 на „Златоградски вестник”)