Новини

Договор за ремонт на пътища подписа общината с ДФ „Земеделие”

вторник, 24 юли 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По сключен договор с Държавен фонд „Земеделие”, общината ще изплати на фонда 51 336 лв., след като подпише Запис на заповед без протест и разноски, с които ще обезпечи пълния размер на авансовото плащане за проект рехабилитация и реконструкция на общински път Златоград-Аламовци, както и път Мадан-Цацаровци-Страшимир- м. Боево.

За целта ОбС упълномощава кмета да подпише заповедта и подготви документите за получаване на авансовото плащане по договора.

 

...

Според друга докладна записка на кмета, общината ще започне процедура за партньорство и „побратимяване” по проект „Нови хоризонти за побратимяване на градове”, грантова схема за безвъзмездно финансиране по "Побратимяване на градове между Турция и ЕС", съфинансирана от Европейския съюз и Република Турция. Така Златоград ще може да участва като партньор на турската община Sarıkamış Kaymakamlığı (Саръкамиш Каймакамялджъ) по споменатата схема.

 

(Бр. 7/2018 на „Златоградски вестник”)