Новини

Архивите: Кой още от Златоградско бе агент на репресивната ДС

Tuesday, 17 July 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, по Закона за достъп и разкриване на документите за кметове, заместник-кметове, секретарите на общини и общинските съветници, прие

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2-725

 

След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията установява и обявява принадлежност към органите на Никола Марков Иванов, родом от с. Ралево, обл. Плевен.

Същият е вербуван от майор Георги Ихтяров на 20. 04. 1985 г., а е регистриран като агент на през април същата година. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, е ОУ на МВР-Смолян-ДС, по линия на управление VI.

Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството, е секретен сътрудник-резидент, с псевдоним "Андрей". Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите на ДС, са от ръководилия го щатен служител - регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело IА-1727 (См) МФ; регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Марков е снет от действащия оперативен отчет през 1990 г., до която година той е бил кмет на с. Старцево, продължава да е такъв и след това - до 1995, а до 1997 г. е кмет на с. Фабрика.

 

Комисията установява

 

и обявява принадлежност към органите и на Вангел Георгиев Гочев, р. 1947 г. в Неделино. Той е бил вербуван от оперативен работник Георги Ихтяров през 1979 г. и е регистриран като сътрудник през юли същата година, към ОУ на МВР-Смолян-ДС. Гочев е бил секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира с псевдоним "Орех". Снет е от действащия оперативен отчет през 1989 г. Проверяван е за принадлежност към органите като общински съветник до 1990 г.

 

Секретен сътрудник-агент

 

на ДС с псевдоним "Миров", Комисията разкрива и Филип Серафимов Касапов, р. 1951 г. в с. Старцево, Златоградско. Той е бил вербуван от майор Сергей Зарев през 1984 г., като същата година през октомври е бил регистриран като сътрудник към ОУ на МВР-Смолян-ДС, по линия на управление VI. 

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите, са от ръководилия го щатен служител - регистрационна бланка, съдържащи се в лично дело IА-1744 (См) МФ; регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.

Касапов е снет от действащия оперативен отчет през 1990 г., до която година е бил общински съветник в общината.

 

(Бр. 6/2018 на „Златоградски вестник”)