Новини

Освободители и „освободени”...

Sunday, 15 July 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или за това как действаха руските управници на България - само 4 години след т. нар. „осовободителна” война...

 

Александър ЙОРДАНОВ

 

 

На 5 юли 1882 г., е съставено седмото правителство на Княжество България. Негов премиер е руският генерал Леонид Соболев (1844-1913). Министър на отбраната е друг руски генерал – Александър Каулбарс, известен с това, че отказва да повишава в звание българските офицери и издига на ръководни длъжности в българската войска само руски офицери. Очевидно е, че с премиер руски генерал и с министър на отбраната също руски генерал, България изглежда всичко друго, но не и свободна, и независима, държава.

 

В началото Леонид Соболев е само премиер, но след няколко месеца – от 17 септември 1882 г., поема и Министерството на обществените сгради, земеделието и търговията. През януари 1883 г. става и министър на финансите. Правителството е съставено от руски генерали и от български консерватори. Но между тях избухва конфликт. Консерваторите искат да се строи най-напред железопътната отсечка Цариброд-Вакарел, която да свърже страната ни със Западна Европа, както е предвидено в Берлинския договор. Премиерът Соболев и министърът на отбраната Каулбарс защитават точно обратната позиция – за строеж на т. нар. „Дунавска железница“, която да осигурява връзка с Русия. Резултатът от този сблъсък е, че консерваторите напускат правителството и руските генерали вземат цялата власт в свои ръце. Освободените министерски кресла се заемат от либерали.

Леонид Соболев води политика на трайно икономическо, политическо и военно обвързване на България с Русия. Важен акт на това обвързване е подписването през юни 1883 г. на справедливо отлаганата от предишните български правителства конвенция за ОКУПАЦИОННИЯ ДЪЛГ. Това е споразумение за изплащане на Русия на разходите за окупацията на нашите земи. Затова и този дълг се нарича окупационен, а не освободителен. Постъпленията от изплащането му е предвидено да отидат за изграждане на руски училища в България и за укрепване на руския черноморски флот. Но защо "руски училища", след като уж имаме от четири години "освободена България"? Не трябва ли точно тогава да се изграждат спешно български училища? С цел да свърже още по-трайно България с Русия, премиерът Соболев настоява за прокарване на железопътна линия от София до Русе на държавни разноски, като се опитва да заложи резервния фонд на Българска народна банка в Санкт Петербург – гаранция за планирания заем за строежа.

Така са действали „освободителите” у нас само 4 години след „освобождението”. Монтират си свой човек за премиер, генерал при това, военен министър – също руски генерал, опитват да приберат парите на българския народ и да отделят България от Европа. Не настоявам да правите алюзии с лица и действия от днешната ни политика. Но все пак - мила родна картинка...