Новини

Заради казус в Златоград, ВСС едва не надвиши правомощията си

Sunday, 24 June 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Командироването на единствения титулярен съдия в районния съд в Златоград доведе до предложение на двама членове на ВСС, което обаче надхвърля правомощията им по Закона за съдебната власт и в последствие те сами го оттеглиха. То беше Съдийската колегия да препоръча на председателя на ВКС да отмени заповедта си за командироването на съдия Веселина Димчева от Златоград в Софийския районен съд.

 

Казусът започва в края на миналата година. По закон председателят на ВКС командирова съдии от цялата страна, а останалите началници – в съответния район.

Със своя заповед от 15 януари т. г. той пратил на работа в СРС магистрати от районните съдилища в Свищов, Червен бряг, Нова Загора, Плевен, Сливен и Златоград.

Заповедта за командироване на съдиите от Сливен и Златоград били от 12 февруари.

Оказва се обаче, че командированата съдия Веселина Димчева от Златоград е единственият титулярен магистрат там. И. ф.-председателят на съда Динко Хаджиев бил командирован на тази длъжност от съда в Мадан, имало и още един командирован магистрат – Дафинка Чакърова от Окръжен съд-Смолян, но само за три месеца без нейно съгласие. В края на миналата седмица членовете на съвета Даниела Марчева и Драгомир Кояждиков били на посещение в Смолянския съдебен район и там съдиите се оплакали от липсата на титуляр в Златоград.

Заради това Марчева и Кояджиков в спешен порядък днес внесоха предложение, с което поискаха Съдийската колегия да препоръча на председателя на ВКС да отмени заповедта си за командироването на Веселина Димчева в СРС.

Лозан Панов обясни, че има становище на и.ф. шефа на РС-Златоград, в което няма категоричен отказ Димчева да бъде командирована.

„Аз съм най-големият привърженик за разрешаване на натовареността на СГС и СРС“, заяви Марчева, но добави, че съдът в Златоград не може да остане без титуляр.

В дебата се включи Атанаска Дишева, която предложи Съдийската колегия да преразгледа решението си, с което преди време не допусна до участие в конкурса за административен ръководител на РС-Златоград Сунай Осман, с мотива, че ще му е трети мандат като началник. Всъщност по казуса с Осман има висящо дело пред Върховния административен съд, което все още не е възобновено, след като бе спряно заради КС. Докато има висящ казус, ВСС не може да преразгледа решението си за допускането на Сунай Осман за участие в конкурса. Вариантите в случая са няколко – или да се чака окончателното произнасяне на ВАС, или самият Сунай Осман да оттегли жалбата си, или да бъде обявена нова процедура за избор на председател на РС-Златоград.

Тези възможности бяха обсъдени от Съдийската колегия и в крайна сметка членовете ѝ стигнаха до заключението, че на този етап ВСС не може да направи нищо. Дебатът продължи с реплика на Севдалин Мавров, според когото липсата на титуляр може да се приеме като първа крачка за закриване на съда. Председателят на ВКС определи това като внушение и на свой ред каза, че може пък сега да се прави друго внушение, а именно да му се отнеме правомощието да командирова.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев призова за намирането на баланс между обществения интерес в СРС и този в Златоград и да се намери някакво решение на проблема.

Цветинка Пашкунова: „Поставени сме в ситуация да вземем прибързано и неинформирано решение. Проблемът в Златоград не е от вчера. Каква правна стойност би имало нашето решение, с което препоръчваме и какви ще са последиците. Ако председателят на ВКС не се съобрази с нашите препоръки, решаваме ли въпроса на Златоград? Това са пожелателни решения, без никаква правна стойност”.

Председателят на ВАС Георги Чолаков също заяви, че няма да подкрепи предложението за препоръката, защото колегията няма такива правомощия. И предложи изход от ситуацията – решението на СК на ВСС да гласи: „Препоръчва на председателя на ВКС да предприеме мерки за обезпечаване на нормалното функциониране на Районен съд-Златоград“.

В крайна сметка един от вносителите – Даниела Марчева, се съгласи, че колегията няма правомощия да иска такова нещо от шефа на ВКС, но има ангажимент да се справи с натовареността. Тя и Кояджиков оттеглиха предложението си, а с 12 на 2 гласа колегията одобри това на Георги Чолаков. (От Инициатива „Правосъдие за всеки”)

 

(Бр. 5/2018 на „Златоградски вестник”)