Новини

Модел

Thursday, 17 May 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Сатирично стихотворение от

Франческо ПАЧЕКО

 

 

Художникът изобрази петел.

Но после истински петел съзира.

Оглежда ги отвред, но не намира

прилика между образ и модел.

 

Петелът жив, разбира се, е крив –

защо такъв петел да съществува.

Закла го, вместо да го изрисува:

„Умирай, щом си толкова правдив!”

 

                      (Превод от Радой Ралин)

 

(Бр. 4/2018 на „Златоградски вестник”)