Новини

Другите вместо нас: АПИ стартира обществените поръчки за изграждането на обходния път на Рудозем

Tuesday, 24 April 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Началото на обходния път на Рудозем е в близост до бензиностанцията край града, съобщи АПИ при обявяването на поръчките за строителството. Пътят преминава по съществуващия мост над р. Арда и продължава по паважна улица. След това трасето продължава по нов терен по десния бряг на р. Чепинска, пресича реката и се включва в съществуващия път. Отсечката завършва при участъка, реконструиран в периода 2005-2008 г. Обходният път ще бъде с две летни за движение и тротоари. Индикативната стойност на строителните работи е 6 383 хил. лв.

Обществените поръчки са в две обособени позиции:

В позиция № 1 са изпълнението на строително-монтажни работи на път Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем. Стойността за изграждането й е 4 700 070 лв. без ДДС, а на консултанската услуга е 123 990 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

В обособена позиция № 2 са изработването на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт. Съоръжението ще е с дължина 200 м. Прогнозната стойност за строителството му е 1 682 950 лв. без ДДС, а за консултантската услуга - 44 394 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 8 месеца. Офертите за строителството на обекта се подават до 17.30 ч. на 8 март 2018 г., а за надзор до 17.30 ч. на 12 март 2018 г. 

 

(Бр. 3/2018 на „Златоградски вестник”)