Новини

Приписки: Искаме от РИОСВ-Смолян данни за замърсеност на въздуха в Златоград

Friday, 06 April 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

До Екатерина Гаджева

Директор на РИОСВ-Смолян

 

Уважаема г-жо Гаджева,

Имате ли възможност (и комепетентност, разбира се) да замервате нивата на замърсеност на въздуха по общини? Ако да, моля да извършите такова за Златоград, тъй като: смятам, че след изграждането на новото трасе към Гърция в самия център на Златоград преди няколко години и вкарването така на машинния трафик от Смолян и от Кърджали към границата до градския площад, положението тук е значително влошено.

Това се подсилва и от факта, че след покриването на коритото на реката в центъра, върху него се изгради огромен паркинг, една постаянна „автобаза“, който денонощно приема рейсове и коли, бълващи непрекъснато газове и масла до самото централно „стъргало“ на града, зад паметгника на Дельо войвода, където е и пътното кръстовище от всички посоки. Миризмите са нетърпими, да не говорим как картинката се допълва още повече от безконтролното горене на всякакви материали от хотелите в града, както и от традиционно използваното твърдо гориво като дърва и некачествени брикети от населението. Имаме многобройни публикации във вестника с призив към общината да дава информация за нивото на замърсеност на въздуха, но досега по проблема няма никакъв отговор или действие от управата и кмета на общината.

Затова ви моля, ако имате възможност за замервания състоянието на въздуха и фините прахови частици в него, да направите такива и за Златоград, както и да ни предоставите данните за публикуване.

Молим също към посочените измервания на фини прахови частици, да има данни и за обща запрашаемост, серни, азотни и др., по преценка на компетентните органи.

С уважение:

Ефим Ушев,

редактор на ЗВ

 

(Бр. 2/2018 на "Златоградски вестник")