Новини

П О К А Н А ОТ „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД

четвъртък, 29 март 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

. За участие в информационна среща по проект „Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOР002–3.001-0118– С01,  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие.

 

На 30. 03. 2018 г. от  15,00  ч., в заседателна зала, етаж 2 на Община Златоград,

адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOР002–3.001-0118–С01, с бенефициент „Некст Билд“ЕООД, по проект "Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP002-3.001, „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието „Некст Билд“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.