Новини

С известни условия, можете да санирате дома си с пари от държавата

събота, 24 март 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Продължава процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към повишаване на енергийната ефективност на общински сгради и многофамилни жилища. Общината отново би могла да кандидатства с проектни предложения за ремонт на режилищни сгради от следния порядък:

. Еднофамилни масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., при това само ако собствениците са социално слаби и получават социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон; . Многофамилни масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., включително къщи с минимум два самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик; . Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта, едропанелно жилищно строителство, пакетно-повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им. Кандидатстващите трябва да си регистрират сдружения на собствениците на многофамилните жилищни сгради и да се подаде в ОбА-Златоград заявление, придружено с два вида обследвания на сградата – енергийно и техническо, извършено от фирми, лицензирани да извършват енергийни одити. Списък с такива фирми може да се открият на официалната интернет страница на Агенцията за устойчиво енергийно развитие: http://www.bgeef.com/displaybg.aspx?page=procedure. Изготвеното обследване трябва да докаже най-малко клас „С” на енергийна ефективност на сградата. От общината уточняват, че за да са допустими ремонтни дейности на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), енергийното обследване трябва да докаже постигане на повече от 60% енергийни спестявания на първична енергия.

 

(Бр. 2/2018 на „Златоградски вестник”)